Santa Montefiore

SANTA MONTEFIORE

De vergeten Deverill

Maak kans op een 4-daagse vliegreis voor drie personen naar Ierland (inclusief huurauto en verblijf)!

Waan je in dezelfde setting als de nieuwe roman ‘De vergeten Deverill’ van Santa Montefiore. Je verblijft in het romantische Killeena House Apartments in Baltimore en ontvangt tickets voor een bezoek aan kasteel Bantry House. Ontdek het prachtige Ierland en doe mee!

Hoe maak je kans?

Het is helaas niet meer mogelijk om mee te doen. Woensdag 10 april ontvangt de winnaar bericht. Daarnaast verloten we nog 10 boekenpakketten onder alle inzendingen. De winnaars maken we bekend op onze Facebookpagina.

Niet meegedaan? We verloten op onze Facebookpagina regelmatig andere boekenpakketten. Volg ons om op de hoogte te blijven van alle winacties!

 

 

 

santa montefiore winactie

Lees de voorwaarden

Algemene voorwaarden

22 maart 2019 Meulenhoff Boekerij

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ‘Winactie Santa Montefiore’. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. 

 

Deze actie

 • 1. Deze actie wordt georganiseerd door Meulenhoff Boekerij. (hierna: ‘Meulenhoff Boekerij’, ‘Meulenhoff’, ‘Boekerij’, ‘we’ of ‘wij’).
 • 2. De actie is geldig voor iedereen die zich in de actieperiode op https://www.boekerij.nl/santa-montefiore aanmeldt via het aanmeldingsformulier en voldoet aan alle algemene voorwaarden.
 • 3. De actie is geldig van donderdag 2 april 00:00 tot donderdag 4 april 23:59.
 • 4. Je kunt éénmalig deelnemen aan deze actie.
 • 5. We geven een 4-daagse vliegreis voor drie personen naar Ierland (inclusief huurauto en verblijf) t.w.v. €1.000 (afhankelijk van reisdatum), drie tickets voor een bezoek aan kasteel Bantry House en garden t.w.v. €33 en tien boekenpakketten t.w.v. €100 weg.
 • 6. In de volgende gevallen kun je niet deelnemen aan de actie:
  • a. Als je niet in Nederland of België woont.
  • b. Als je jonger bent dan 18 jaar en geen schriftelijke toestemming hebt van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
  • c. Als je medewerker van Meulenhoff Boekerij of een aan Meulenhoff Boekerij gelieerde vennootschap bent.

 

De prijs

 • 7. Na de actieperiode wordt 1 winnaar gekozen. Deze winnaar wordt onpartijdig gekozen.
 • 8. Na de actieperiode worden één winnaar voor de reis en tien winnaars voor de boekenpakketten gekozen. Deze winnaars worden onpartijdig gekozen.
 • 9. De winnaars ontvangen uiterlijk woensdag 10 april bericht van Meulenhoff Boekerij via de Facebookpagina Best of Romance en via een e-mail. Als een winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert dan wel niet op tijd reageert, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere door trekking te bepalen prijswinnaar.
 • 10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Auteursrechten

 • 11. Meulenhoff Boekerij is de exclusieve eigenaar van alle auteursrechten en eventuele andere rechten in verband met de actie.
 • 12. De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door- of geassocieerd met Facebook.

 

Je persoonsgegevens

 • 13. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Meulenhoff Boekerij mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 • 14. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Meulenhoff Boekerij gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 • 15. Je dient, indien hier door Meulenhoff Boekerij naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

 

Overige afspraken bij deze actie

 • 16. Als je van de winactie gebruikmaakt, dan ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • 17. Meulenhoff Boekerij is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de winactie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de winactie zal hiervan mededeling worden gedaan via onze Facebookpagina.
 • 18. Meulenhoff Boekerij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie en reis noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 • 19. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Meulenhoff Boekerij gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • 20. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 • 21. Meulenhoff Boekerij mag iedere deelnemer uitsluiten in geval van (een vermoeden van) fraude en de actie altijd stopzetten of wijzigen. We hoeven hiervoor geen reden op te geven.
 • 22. Als wij je uitsluiten of de actie stopzetten of wijzigen, dan heb je geen recht op een (schade)vergoeding.
 • 23. Meulenhoff Boekerij en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor:
  • a. Aanvullende kosten die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.
  • b. Schade die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.
  • c. Gebreken in de uitgereikte prijs.
 • 24. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Meulenhoff Boekerij.
 • 25. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 26. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kun je een e-mail sturen naar info@boekerij.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Meulenhoff Boekerij zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

We wensen je een succesvolle deelname!

Santa Montefiore

Een prachtig familieverhaal dat zich afspeelt in het Amerika van de jaren zestig en het Ierland van eind 19e eeuw – het vierde, ook los te lezen deel van de Deverill-serie

Kasteel Deverill, 1892. De zeventienjarige Arethusa Deverill is een ongetemde schoonheid. Ze weigert zich erbij neer te leggen dat vrouwen alleen maar geschikt zijn om te trouwen en kinderen te krijgen. Om te ontsnappen aan een huwelijksaanzoek, overtuigt ze een nicht van haar vader ervan haar uit te nodigen voor het balseizoen in Londen. Ze geeft niets om de aristocratische mannen die haar daar het hof proberen te maken, maar als de Madison Brothers uit New York komen optreden op het bal, verandert haar leven ingrijpend.

Nantucket, Massachusetts, 1960. Als na de dood van Arethusa Clayton blijkt dat zij haar as wilde laten uitstrooien op een heuvel bij het Ierse kasteel Deverill, zijn haar kinderen stomverbaasd. Zij hebben nog nooit van het kasteel gehoord, hoewel ze weten dat hun moeders meisjesnaam Deverill was en dat ze als jonge vrouw de armoede in Ierland ontvluchtte. Nog groter, en onaangenamer, is de verrassing als blijkt dat Arethusa een derde van haar erfenis nalaat aan een onbekende. Als er op de uitvaart geen enkel familielid van hun moeder aanwezig blijkt te zijn, realiseert dochter Faye zich dat ze eigenlijk niets over haar weet. Waarom wilde Arethusa na haar dood terugkeren naar het land waaraan ze bij leven een hekel leek te hebben?

De pers over de Deverill-serie

‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion

‘Werelds zomerleesvoer.’ Nederland Dagblad

‘Het ideale vakantieboek als je van Downton Abbey houdt.’ **** Moredelight.com

€ 20,99
De laatste roos van de zomer
Deverill 3
Santa Montefiore
Als de rododendron bloeit
Deverill 2
Santa Montefiore
De vrouwen van kasteel Deverill
Deverill 1
Santa Montefiore
De familie Deverill
Deverill
Santa Montefiore
De laatste roos van de zomer
Deverill 3
Santa Montefiore
Als de rododendron bloeit
Deverill 2
Santa Montefiore
De vrouwen van kasteel Deverill
Deverill 1
Santa Montefiore
De familie Deverill
Deverill
Santa Montefiore
Santa Montefiore

Santa Montefiore (1970) schreef vele bestsellers, waaronder De Franse tuinmanVilla Magdalena en De laatste roos van de zomer. Ze is getrouwd met historicus en schrijver Simon Sebag Montefiore, heeft twee kinderen en woont in Londen.