Sajidah Abdus Sattar

Sajidah Abdus Sattar

Sajidah Abdus Sattar is publiciste en vanaf de jaren tachtig tot recent actief betrokken bij de emancipatie van moslims in Nederland.

 

Deel deze pagina:

newsletter Facebook Twitter

Laatste uitgave

Sajidah Abdus Sattar

De islam is de op één na grootste godsdienst ter wereld en inspireert het leven van ruim een miljard mensen. In Nederland wonen ongeveer vijfhonderdduizend moslims.

Wat is de leer van de islam en wat beweegt moslims ertoe om in een tijd van secularisatie hun religie hoog te houden? Welke rol speelt de moskee en wat betekent de ramadan? Hoe verhouden zich islamitische tradities tot moderne opvattingen en wat kan het Westen in ideologisch opzicht verwachten van de moslimwereld?

In dit boek worden deze en andere vragen op heldere wijze beantwoord. Sajidah Abdus Sattar kent de islam van binnen uit...Lees meer