Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (1809-1849) werd opgevoed door pleegouders, met wie hij nog al eens conflicten had. In 1827 verbrak Poe de relatie en nam dienst in het leger. Toen dit op een mislukking uitliep, kwam hij in de journalistiek terecht. Van 1835 tot zijn dood was hij werkzaam als redacteur voor verschillende bladen. De oorzaak van zijn dood is nog steeds een onopgelost mysterie.  
In de betrekkelijk korte periode als schrijver heeft Poe met geniale intuïtie en grote denkkracht de theorie van de moderne dichtkunst en het korte verhaal ontwikkeld en in praktijk gebracht. Via Charles Baudelaire, die in 1856 een beroemd geworden studie met vertaling van Poe’s werk publiceerde, heeft Poe op de symbolische dichters een zeer grote invloed uitgeoefend. Zijn verhalen blijven nog altijd de gaafste voorbeelden van het genre. Met een klassieke soberheid, een tot in alle onderdelen voelbare spanning en een meesterlijk taalgebruik, blijven ze ook de hedendaagse lezer steeds opnieuw boeien. Binnen de uiterst eenvoudige vorm verbergen ze een onuitputtelijke rijkdom aan oorspronkelijke fantasie. 

Deel deze pagina:

newsletter Facebook Twitter

Laatste uitgave

Edgar Allan Poe

De fantastische reis van Arthur Gordon Pym is de enige lange roman van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe. Het is het verhaal van de jonge Arthur Gordon Pym, die als verstekeling aan boord gaat van de walvisvaarder de Grampus. Verschillende avonturen en tegenslagen overkomen Pym, waaronder schipbreuk, muiterij en kannibalisme, voordat hij wordt gered door de bemanning van de Jane Guy. Aan boord van dit schip, beleven Pym en een matroos genaamd Dirk Peters nieuwe avonturen verder naar het zuiden. Als ze aan land gaan komen ze vijandige inboorlingen tegen en kunnen ze ternauwernood terug naar de oceaan ontsnappen....Lees meer

Andere boeken geschreven door Edgar Allan Poe

Fantastische vertellingen
Edgar Allan Poe

Andere boeken geschreven door Edgar Allan Poe

Fantastische vertellingen
Edgar Allan Poe