Volledige reviews

Antonie Muijen

Tot Stof is een intrigerende thriller die op waarheid is gebaseerd. Tot Stof geeft een verschrikkelijk inkijkje in het naoorlogse Nederland. Goed om even stil te staan bij de moeizame wederopbouw, de te verwerken trauma's en de gruwelijkheden van het harde, oneerlijke leven in een katholiek gesloten gesticht in Limburg . Alles is zeer gedetailleerd omschreven en de gruwelijke feiten zijn in een vloeiend verhaal gegoten. Het verhaal pakt direct en het boek leest dan ook in één zucht uit. Er is absoluut geen moeite nodig om 'er in te komen'.

Het heeft verschillende verhaallijnen, waarvan de indrukwekkendste van Siem Coburg is. In deze verhaallijn wordt ook deels teruggeblikt op zijn moedige verzetswerk in de oorlog en hoe hij in de jaren na de oorlog worstelt met zijn traumatische ervaringen, het verlies van zijn vriendin Rosa, en het armoedige bestaan.

Andere verhaallijnen zijn die van broeder Anselmus en van broeder Felix. Door deze personages en hun belevingen krijg je als lezer een uniek en zeer gedetailleerd beeld van het leven in het gesloten katholiek gesticht Sint Norbertus. De Spartaanse zorg voor verstoten gehandicapte kinderen en de mysterieuze doodsoorzaken zijn reden voor Coburg om op onderzoek uit te gaan naar de dood van een jongen die in de oorlog zijn leven redde.

Iris Ferson

Tot stof is een boek dat je meeneemt naar het leven rond de oorlogsjaren.
Het schetst je een klimaat van nationaal politieke impasses en taboes rondom de kerk.
In het begin vergt dit boek al je aandacht om de verschillende personages te leren kennen. De auteur kiest ervoor om deze stapsgewijs te openbaren.

Persoonlijk vind ik de 'intro' dan ook minder sterk dan de rest van het verhaal. Eens je terecht komt in het detective aspect van dit boek leest het boeiend. De auteur slaagt erin om bewust vergeten zaken te benoemen, en je mee te nemen op een reis door oud Nederland na de oorlog.

In deze tijdspanne was er een heilig respect voor de kerk en de notabelen. Toch slaagt het hoofdpersonage erin om op een slinkse manier het geheim te ontrafelen.
Buiten het wat slome begin zeker een aanrader voor iedereen die interesse toont in de geheimen van een klooster waar ze gehandicapte kinderen opvangen.

Jeannie Bertens

In Tot Stof maken we kennis met Siem Coburg, een man die de oorlogsgebeurtenissen nog niet heeft kunnen verwerken. Hij zondert zich af op zijn woonboot, wil met niets en niemand te maken hebben, is verbitterd en eenzaam zonder zich dat te realiseren. Dan wordt zijn hulp ingeroepen door een boer die hem, via zijn gehandicapte kleinzoon, gered heeft tijdens een actie in de oorlog. Zijn gehandicapte kleinzoon, Siebold Tammens, is na de oorlog uit huis geplaatst en in Sint Norbertus geplaatst, een internaat in Limburg.

Siebold is daar volgens de broeders een natuurlijke dood gestorven maar zijn opa gelooft daar niets van en vraagt Siem om het uit te gaan zoeken. Siem kan het verzoek niet weigeren en gaat op onderzoek uit in het winterse Limburg. Er ontspint zich een spannend verhaal daar in Limburg en via flashbacks komen we langzaam maar zeker het verhaal van Siem Coburg kennen. Hij is opgegroeid in een gegoed milieu met een in kunst geïnteresseerde vader en een geesteszieke moeder. Beide ouders plegen zelfmoord en Siem en zijn zus komen terecht bij een oom en tante zonder kinderen die daar ook niet echt op zitten te wachten. Het vormt Siem, hij hoort nergens echt bij en gelooft nergens in.

In de oorlog wordt hij betrokken bij het verzet, hij wordt ingeschakeld om liquidaties te plegen, hij heeft daar geen gevoel bij, het gaat hem goed af. Totdat hij Rosa ontmoet, dan wordt het leven hem lief, met haar wil hij oud worden. Dat is hen niet gegund, door verraad komt Rosa om het leven evenals velen anderen. Siem kan dit niet verwerken, wordt zelf onterecht na de oorlog van collaboratie en verraad beschuldigt en gevangen gezet. Wegens gebrek aan bewijs wordt hij vrij gelaten maar er zal altijd de geur van verraad om hem heen blijven hangen. Eigenlijk wil Siem zonder Rosa niet meer leven maar de gedachte aan wraak houdt hem op de been totdat ook Ashoff, degene die o.a. Rosa verraden heeft, tot dood veroordeeld wordt en vervolgens is geëxecuteerd. Het verhaal van Siebold houdt hem dan op de been, hij gaat op onderzoek uit in het Sint Norbertus, broeder Anselmus, Damianus en Felix komen tot leven, elk met hun eigen verhaal.

Wie is verantwoordelijk voor de dood van Siebold? Siem bijt zich vast in het verhaal, onderzoekt alle feiten, komt veel weerstand tegen wat hem zelfs bijna het leven kost. Maar hij zet door, neemt niet het recht in eigen hand, dat is al te vaak gebeurd.

Mijn mening: een prachtig boek dat ons een stukje geschiedenis mee laat maken over de Eerste en Tweede wereldoorlog met vele zinloze doden.

Sabrina Verschaeve

Wat me vooral opviel, was de combinatie van verschillende verhaallijnen die op het eerste zicht niks met elkaar te maken hebben. Pas op het einde valt de hele puzzel mooi in elkaar en worden alle losse eindjes met elkaar verbonden.

Felix Weber schrijft met heel veel oog voor (historisch) detail en sfeer. Alles klopt. Door verhaallijnen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog samen te voegen, wordt op een afschuwelijke manier duidelijk hoe een oorlog zijn sporen nalaat en zelfs lang nadat hij geëindigd is doorwerkt. De winterse omstandigheden benadrukken het donkere verhaal en de beklemmende sfeer in het dorp.

Tot stof is een donkere, knappe thriller waarin fictie en non-fictie op een ingenieuze manier door elkaar lopen. Het perfecte boek om een paar donkere winteravonden mee door te brengen.

Nicole van de Hoeve

Ik ben een beetje allergisch voor de categorie "Literaire Thriller". Vaak associeer ik dat type boeken met schrijvers die de ambitie hebben boven het "leesplebs" uit te stijgen, vol wolligheid en arrogantie. Toen ik dit boek kreeg, dacht ik dan ook: "vooruit, het moet maar", en begon te lezen.
Wauw. Wat een parel van een boek! Vanaf de eerste pagina wordt je door het verhaal gegrepen. Wegleggen is er niet meer bij, je wilt weten hoe het verder gaat. Soms zit je met een glimlach te lezen, soms met tranen van ontroering. De schrijver heeft een fantastisch talent om te schilderen met woorden, zonder wollig te worden.

Zonder te veel van de inhoud te willen verklappen, het boek is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Naarmate zich het verhaal ontspint, zit je op het puntje van je stoel. Gebeurde dit echt in Nederland?

Dit is een typisch boek waar je mannen én vrouwen mee kunt plezieren. Je gaat houden van de personages - tenminste, van bijna allemaal. Ik had het zelf nog niet uit, toen ik het boek al als cadeau voor iemand anders kocht. Dit is een verhaal dat het verdient om bij iedereen in huis te liggen; het moet in de top tien van de bestsellerslijsten. Maar vooral: kan deze Felix Weber vooral meer, heel veel meer schrijven?

Spannend, ontroerend, bijzonder, uniek. Aanrader!

Martine Jansen

De verschillende verhaallijnen in het boek zijn goed uitgewerkt en zijn allemaal even interessant om te volgen. Het samenkomen van deze lijnen aan het einde van het boek was echt heel goed gedaan.

Er waren wel momenten dat ik wat moeite had om mijn aandacht bij het boek te houden, dat waren vooral de stukken met allemaal namen uit het verzet. De schrijfstijl was verder wel prettig, ik vond het grappig om hier en daar een Vlaamse uitdrukking tegen te komen.

De sfeer van die tijd vond ik erg goed neergezet. Bizar om te lezen over al die afschuwelijke gebeurtenissen uit de oorlog en dat het na de oorlog ook nog een beste nasleep had.

Zeker een aanrader, dit boek!

Mia Goeman

Grootvader Tammens aanvaardt niet dat zijn gehandicapte kleinzoon een natuurlijke dood stierf in het instituut. Dankzij deze jongen ontsnapte Siem Coburg aan zijn achtervolgers na een aanslag van het verzet. Als wederdienst onderzoekt Siem de dood van Siebold.
De herinneringen aan het verzet, het verraad en de weergalm hiervan na de oorlog, overschaduwen de zoektocht naar de waarheid.Het internaat is nog steeds de werkgever voor de ganse dorpsgemeenschap waardoor hij veel tegenkanting ondervindt...

Ondanks het feit dat dit boek vlot leest, komt het verbitterd en afstandelijk over. De rauwe werkelijkheid van oorlog, vijandelijkheden die relaties verscheuren en samenleven zonder enig vertrouwen, blijven nazinderen.

  • Uitgeverij Boekerij is onderdeel van samenwerkende uitgeverijen Meulenhoff Boekerij